MINŐSÉGI HIBA

12 HÓNAPON TÚL KIALAKULT HIBÁK ÉS AZOK CSOPORTOSÍTÁSAI

 

A 12 hónapon belül és azon túl létrejött magalapozottnak tekinthető hibák között általánosságban nincs jelentős eltérés, viszont a használattal arányosan bekövetkező állagromlás lehetőségei és előfordulási aránya jóval bonyolultabbá teszik a bizonyítási eljárást jogilag és szakmailag egyaránt.
A legfontosabb megjegyezni, hogy a szavatosság és jótállás körébe eső meghibásodások akkor nevezhetők megalapozottnak, ha a kialakult hiba és annak jellege visszavezethető rejtett anyag, illetve gyártástechnológiai eredetű alaphibára. 

Mi a rejtett termékhiba?

Olyan típusú – a termék forgalomba hozatalakor már meglévő, de rejtve maradt - nem felismerhető hiba, amely a lábbeli rendeltetésszerű és funkciójának megfelelő használatakor válik felismerhetővé. A hiba kijavítás nélkül a termék használatát gátolja, illetve további halmazati meghibásodás kialakulásában játszik, játszhat jelentős szerepet.

A termék meghibásodásakor – kisebb hiba létrejöttekor – a fogyasztó érdekeinek további sérelme elkerülése végett a legrövidebb időn belül (kettő hónapon belül), a termék halmazati meghibásodása elkerülésével azt be kell jelenteni a forgalmazó részére. Ennek elmulasztásával létrejött állagromlás a fogyasztót megfoszthatja a szavatossági és jótállási jogaitól.

Egy szemléltető példa: Ha egy új gépjármű futóműve kopogni kezd (termékhiba, alkatrészhiba miatt), ellenben azt nem javíttatja ki idejében – sokáig tovább használja - a tulajdonosa (nem viszi garanciálisan szakszervizbe), ezáltal a futómű kiszakad és a gépjármű egyéb részeit amortizálja, úgy az időbeni kijavítás elmulasztásából eredő halmazati kár és teljes amortizációból eredő kár nem követelhető a forgalmazón.

Megjegyzés: természetesen a bizonyítási kényszer hatálya alatt kiállított szakvélemény eredménye állapíthatja meg az időbeni javítás elmulasztásának tényét is.

Ha megismerjük, felismerjük a hibát, akkor nagyobb eséllyel gondoskodhatunk érdekeink, jogaink érvényesítéséről!

A képernyő jobb oldalán kiválaszthatja, hogy az Ön által tapasztalt lábbeli hiba milyen kategóriába sorolható, illetve milyen eséllyel bizonyítható a rejtett hiba ténye.