Jelentéktelen hiba fogalma

Jelentéktelen hiba esetében (alig észrevehető vagy használat közben nem észrevehető esztétikai hiba) sem cserére, sem pedig elállásra nincs lehetőség. Erről a Ptk. is rendelkezik:

A terméken látható hiba használatból eredő minimális elváltozás, amely a lábbeli használhatóságát semmilyen mértékben sem csökkenti. Jelentéktelen hiba miatt elállásra nincs lehetőség! (Ptk. 6:159 § 3. bek.)

Minimális esztétikai hiba esetén százalékos (visszamenőleges) kedvezmény, mint rendezési mód választható.