LÉPÉSEK

  1. Ellenőrizze a lábbeli hibáját
  2. Fáradjon vissza a kereskedőhöz
  3. Vetessen fel jegyzőkönyvet a feltárt hibáról
  4. Határozzon meg korrekt és jogszerű rendezési módot
  5. Eltérő vélemény esetén kérjen szakvéleményt
  6. Ha Öné a bizonyítási kényszer, úgy küldje hozzánk bevizsgáltatni a hibás terméket
  7. Fáradjon vissza a forgalmazóhoz a rendezési mód foganatosítása végett
  8. Nem teljesített igény esetén forduljon a Békéltető testülethez

Lehetősége van a fogyasztónak, illetve kereskedőnek, forgalmazónak és gyártónak szakvélemény ütköztetésre, amennyiben teljes bizonyossággal kijelenthető, hogy a kibocsátott „szakvélemény”: elfogult, részrehajló, szakmaiatlan, hiányos, tartalmilag és formailag erősen kifogásolható, illetve olyan személy vagy vállalkozás állította ki, amelynek tevékenységi köre nem terjed ki a MŰSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 7120 szakágra.

Nem teljesít a kereskedő:

A fenti esetben javasolt az Iparkamara mellett működő, helyileg illetékes BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ fordulni jogorvoslatért. Javaslatuk szerint kérhető új független szakvélemény, amelynek eredménye alapján a testület által hozott döntést – ajánlást és határozatot - nyomatékosítja. Általában javasolják a kompetens vállalkozástól, nehéz esetekben pedig akkreditált laboratóriumtól beszerezhető dokumentum meglétét.