Teljes amortizáció

A lábbeli teljes amortizációja egyenesen arányos a termék időbeni kijavításának elmulasztásának esetével, ami viszont számtalan esetben mentesíti a forgalmazót a jótállási és szavatossági ügyintézés alól is.

Miért?

Amennyiben a fogyasztó az időbeni javítás elmulasztásával, illetve a (kis mértékben) meghibásodott termék továbbhordásával – egyértelműen önhibájából – hozzájárul a lábbeli teljes állapotromlásához, úgy a szavatossági és jótállási jog csorbulását idézi elő! Erről a Ptk. (Polgári törvénykönyv) rendelkezik: 6:169. § [Közlési és igényérvényesítési határidők] cikkelyében.
A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.” (2 hónapon belül)
Ptk. 6:162. § [A hiba közlése]
A lábbeli esetében szakszerű, esztétikus és korrekciós javítás végrehajtásával a termék további élettartama szavatolva lenne. Ennek elmulasztásával járó további értékvesztés, halmazati meghibásodás, illetve teljes amortizációból eredő kár a jogosultat (fogyasztót) terheli.
A lábbeli állagának megőrzése nem a gyártó, illetve nem a forgalmazó felelősségköre. Az állagromlásból, karbantartás (szakszerű ápolás) hiányából, illetve az egyéni igénybevételből kialakult károsodások nem jótállásra kötelezett elváltozások.