8. NYOMATÉKOSÍTÁS ESETEI

Érdekkülönbözőség esetén javasolt az Iparkamara mellett működő, helyileg illetékes BÉKÉLTETŐ TESTÜLETHEZ fordulni jogorvoslatért.
 Köteles-e elfogadni a Békéltető Testület ajánlását?
Egyik érintett fél sem köteles a meghozott ajánlást elfogadni. Ezen esetben már csak a polgári peres eljárás eredménye hozhat teljes megoldást, viszont az kötelező érvényű és jelentős költségviselést jelent a vesztes fél számára. Általában a törvényszék kezdeményezi az új Igazságügyi Szakértői Vélemény kiállítását és az addig beszerzett szakvélemények tartalmát nem veszi figyelembe.
Javaslatunk, hogy úgynevezett „tyúkpereket” kizárólag akkor kezdeményezzenek a felek, ha igazukról, következményekről és az esetlegesen felmerülő költségekről teljes egészében meggyőződtek!